Med Våghuset har vi gjort precis tvärtom

Mattias Lind, arkitekt på White, berättar om arbetet med Våghusets spännande arkitektur.

“I alla hamnstäder av aktning så har man alltid vänt den stora palatsliknande fasaden mot hamninloppet. Nu gör vi precis tvärtom och vänder husets ansikte in mot staden.”

Andra intressanta nyheter